Nama Lengkap: Whanarian Mukti Cahyo, S.Ag

Jenis Kelamin: Laki-laki

Provinsi: Jawa Timur

Program Studi: Jurusan Pastoral

Pekerjaan: Guru SDK Santa Maria 1 Malang

Email: wana5489@gmail.com

No. HP: 081336855541

Keterangan: Jurusan Kateketik Pastoral